Privacy statement DatebordDe Privacy statement Datebord kunt u ook downloaden in Adobe PDF formaat. U heeft hiervoor het programma Adobe Reader nodig.Privacy statement Datebord

Versie geldig vanaf: 10 mei 2016Algemeen

Uw privacy is van groot belang voor Datebord. Daarom hanteert Datebord het volgende privacy statement zodat duidelijk is welke en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door gebruik te maken van de diensten van Datebord verklaart u bekend en akkoord te zijn gegaan met dit privacy statement en de algemene voorwaarden van Datebord.

Persoonsgegevens

Om (effectief) gebruik te maken van de diensten van Datebord dient u informatie en persoonsgegevens te publiceren. Datebord informeert u door middel van dit privacy statement over hoe Datebord deze gegevens opslaat en verwerkt en met welke doeleinden dit gebeurt.

Verplichte persoonsgegevens

Verplichte persoonsgegevens die u dient op te geven voor het gebruik van Datebord zijn:

  • Een gebruikersnaam;
  • Uw locatie;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw geboortedatum;

Deze informatie slaat Datebord op wanneer u de diensten van Datebord gebruikt.

Aanvullende persoonsgegevens

Naast de verplichte persoonsgegevens kunt u ook facultatief aanvullende persoonsgegevens via uw Profiel opgeven. Deze aanvullende persoonsgegevens betreffen bijvoorbeeld uw ras, godsdienst, lichaamsbouw of een foto.

Alle informatie die u invult via uw Profiel worden publiek gemaakt en zijn zodoende inzichtelijk voor alle bezoekers van de Website van Datebord. U dient derhalve rekening te houden met welke informatie u publiceert via uw Profiel.

Berichtuitwisseling

Alle berichten die uw via Datebord verstuurt naar andere Gebruikers worden opgeslagen op de servers van Datebord. Datebord zal deze berichtenuitwisseling niet inzichtelijk maken, tenzij Datebord daartoe op grond van een wettelijke bepaling toe wordt verplicht.

Nieuwsbrieven en reclame

Datebord zal het door u opgegeven e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven van Datebord naartoe te zenden. Ook kan Datebord het opgegeven e-mailadres gebruiken om reclameboodschappen van niet aan Datebord gelieerde (commerciële) partijen te verzenden, teneinde de kosten voor het gebruik van de door Datebord geëxploiteerde website te dekken. Datebord probeert bij het selecteren van deze partijen zoveel mogelijk bij uw persoonlijke interesse aan te sluiten. Indien u op enig moment geen nieuwsbrief en/of reclame wenst te ontvangen, kunt u dit onder uw profielinstellingen wijzigen.

Aanvullende informatie

Datebord verzamelt aanvullende informatie over uw gebruik van de Website. Uw IP-adres, besturingssysteem en dergelijke worden geregistreerd. Hiermee verkrijgt Datebord inzicht in het gebruik van de diensten en hoe deze verbeterd kan worden.

Doeleinden

Datebord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

  • De dienstverlening te verzorgen;
  • Om u te informeren over (nieuwe) dienstverlening;
  • Om u te voorzien van passende advertenties via de Website en e-mail;
  • De dienstverlening te verbeteren;
  • Fraude en misbruik tegen te gaan;
  • Uw persoonsgegevens aan derden te geven indien daar een wettelijke plicht toe ontstaat.

Beveiliging

Datebord stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Opgeslagen persoonsgegevens worden adequaat beveiligd, zover de stand der techniek dit mogelijk maakt.

Wijziging & inzage

Datebord is gerechtigd om te allen tijden wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Datebord overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de Website.

heeft te allen tijden recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u een dergelijke verzoek kenbaar maakt, zal Datebord binnen 4 weken voldoen aan uw verzoek.

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien Datebord overgaat op een derde partij of dat Datebord fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan Datebord (info@datebord.nl) kenbaar te maken.